História Petanque

Kedže ide o relatívne známu hru, ktorá nemá nejako zložité pravidlá a je rozšírená v rôznych formách po celom svete, niet divu, že jej história siaha až do starovekého Grécka a Ríma. Gréci si s obľubou krátili čas hrou, kedy hádzali kamenné gule na cieľ, pričom preferovali silu a tvrdosť. Rimania sa však dnešnej podobe petanque približovali najviac. K hre používali drevené gule s kovovým plášťom, ktoré sa snažili umiestniť na menej vzdialený cieľ. Hra sa postupne rozvíjala, rýchlo sa šírila po celej Európe, až sa dostala do stredomorskej oblasti Francúzska. Tu k rozvoju hry prispeli dokonca francúzski vojaci, ktorí z nudy hrali jeu de boules s delostreleckými guľami. Až na začiatku 20. stroročia vznikli prvé pravidlá petanque, ktorá si rýchlo získala popularitu na celom svete.

Oficiálnu podobu dostáva tento šport v Lyonskom regióne a hra "Lyonnaise" sa stáva v roku 1850 športom a dochádza súčasne k založeniu prvej oficiálnej spoločnosti "Le Clos Jouve". V roku 1906 je založená Lyonská a regionálna federácia, v roku 1933 Národná federácia hier s guľami, ktorá sa v roku 1942 stala Francúzskou federáciou. Hra petanque sa zrodila z tzv. "Jeu Provencal" (Provensálska hra). Pravidlá boli uzákonené v roku 1927 a v roku 1945 vznikla Francúzska federácia petanque a provensálske hry - FFPJP Fédération Francaise de Pétanque et Jeu Provencal). Petanque tak nastúpil víťaznou cestou svetom...

Hra vznikla v mestečku La Ciotat neďaleko Marseille vo Francúzsku. Stalo sa tak v roku 1908. Vtedy sa každé popoludnie pod platanmi Beraud clubu schádzala spoločnosť hráčov tzv. Jeu Provencal, resp. provensálskej hry. Táto hra sa hrala s guľami, ktoré boli celé pokryté drobnými výstupkami, a pred odhodením gule sa vykonávalo niekoľko krokov. Medzi účastníkmi bol i Jules Le Noir, trpiaci silným chronickým reumatizmom, ktorý mu zamedzil hranie provensálskej hry. Pri nej sa totiž gule hádzali až na diaľku 20 metrov, a bolo teda potrebné k tomu vynaložiť mnoho sily. Predtým býval v tejto hre veľmi úspešný, teraz však frustrovaný svojim zlým zdravotným stavom sedával pri postrannej čiare, neschopný zúčastniť sa zápasu.

Jeho priateľ Ernest Pitiot, ktorý tieto zápasy usporadúval, umožnil Le Noirovi zúčastniť sa hry a spolu k tomuto účelu upravili pravidlá. Najprv sa k dvojici pridalo niekoľko priateľov zo solidarity, ale postupne tento spôsob hry upútal aj ostatných hráčov. Hralo sa tzv. „des pieds tanqués“, čo znamená „s nohami pri sebe“. Z tohto vznikol skomolením názov hry s novými pravidlami - petanque. Tá sa rýchlo stala populárnou v celej Provence i cez odpor konzervatívnych hráčov provensálskej hry. Roku 1927 boli pravidlá uzákonené.

Petanque

Petanque pravidlá

 1. Petanque môžu proti sebe hrať :
  • dve družstvá po 3 hráčoch (tzv. triplettes) - kde každý má 2 gule
  • dve družstvá po 2 hráčoch (doublettes) - každý 3 gule
  • jeden hráč proti jednému (tete a tete) - každý tri gule
 2. Guľa musí byť kovová, oficiálne rozmery: priemer gule je v intervale 7,05 cm (min.) až 8,00 cm (max.), hmotnosť gule v rozmedzí od 0,650 (min.) do 0,800 kg (max.). Cieľ (čiže"but","cochonette","košón") môže byť výhradne z dreva. Priemer musí byť medzi 25 až 35 mm. Farebný náter je povolený.
 3. Petanque sa praktizuje na všetkých terénoch. Po schválení povrchu organizačným výborom a rozhodcami sú hráči povinní sa stretnúť na určenom povrchu. Pre národné šampionáty a medzinárodné súťaže platí minimálny rozmer ihriska 4 x 15 m. Pri ostatných súťažiach môžu byť po vzájomnej dohode tieto parametre zmenené. Pri rekreačnej hre sa ihrisko nevyznačuje.
 4. Zápas sa hrá do dosiahnutia 13-tich bodov jednou stranou. V skupinách je možné hrať skrátenú hru do 11- tich bodov. Za bod sa považuje každá guľa, ktorá je po ukončení hry bližšie ku košónu, než prvá najbližšia guľa súpera.
 5. Košón sa vyhadzuje z miesta odhodu vyznačeného krúžkom na povrchu. Rozmer kruhu musí byť taký, aby sa do neho skryli obe chodidlá (0.35 - 0.50 m priemer) a musí byť vzdialený min 1 m od všekých prekážok či hraníc ihriska. Kruh odhodu sa vyznačuje okolo predchádzajúcej polohy košónu v minulej hre.
 6. Nohy musia byť pri odhode vnútri kruhu, nesmú sa ho dotýkať ani ho presahovať, ani nesmú opustiť povrch terénu až do doby pokiaľ je hádzaná guľa či košón v pohybe. Žiadna iná časť tela sa nesmie dotýkať zeme v kruhu.
 7. Aby bylo vhodenie košónu platné (sú na to 3 pokusy), musia byť splnené nasledujúce podmienky:
  • vzdialenosť košónu miesta odhodu musí byť medzi 6 až 10 metrov.
  • miesto odhodu musí byť najmenej 1 m od všetkých prekážok, a tiež od hraníc ihriska.
  • košón po dopade nesmie byť blížšie než 1 m od všetkých prekážok a od hraníc vymedzujúcich ihrisko.
  • košón musí byť z miesta odhodu viditeľný.
 8. Ak je vrhnutý košón zastavený rozhodcom, divákom, hráčom, zvieraťom, či akýmkoľvek mobilným predmetom, je neplatný a hod sa musí opakovať, bez toho aby sa počítal do 3 pokusov.
 9. Po odhodení košónu je zakázané odstraňovanie či premiestňovanie akýchkoľvek prekážok na hracej ploche. Avšak v každom prípade hráč môže upraviť jamku, ktorá vznikla pri hodení niektorej z predchádzajúcich gulí. Košón je vrátený na pôvodné miesto pokiaľ je predtým posunutý neúmyselne rozhodcom, hráčom, zvieraťom, divákom, guľou mimo hru či pochádzajúcej z inej hry či inými mobilnými predmetmi.
 10. Prvú guľu hádže družstvo, ktoré hádzalo aj košón. Je to to družstvo, ktoré v predchádzajúcej hre zvíťazilo. Pre hod gulí platia rovnaké pravidlá ako pre košón.
 11. Žiadna už vhodená guľa sa nesmie hádzať znova, pokiaľ nie je jej pohyb zmenený guľou zo susedného ihriska, divákom atď.
 12. Gule i košón, ktorý opustí v priebehu hry ihrisko, je platný v jeho novom postavení, okrem situácií citovaných v bode 9 a 16. Pokiaľ je ihrisko ohraničené pevnými bariérami, musí sa vyznačiť i tzv "územie straty", a to min. 30 cm od pevnej bariéry smerom dovnútra ihriska (len pri oficiálnych ihriskách).
 13. Guľa je anulovaná, ak sa ocitne v "území straty" aj keď sa odrazí a vráti sa späť do ihriska. Ostatné gule, ktoré pri ceste späť eventuálne posunie, sa vrátia na svoje pôvodné miesto.
 14. Guľa náhodne zastavená divákom či rozhodcom je platná tam, kde sa zastaví. Ak ju zastaví člen družstva, ktorému patrí, je anulovaná. Ak ju zastaví súper, sú možnosti, z ktorých si môže družstvo, ktoré guľu hodilo vybrať:
  • guľa zostane tam, kde sa zastavila
  • guľa sa posunie v smere jej pôvodného pohybu, v rámci ihriska.
 15. Hráč, ktorý guľu zastaví úmyselne je diskvalifikovaný, tak ako i celé družstvo z tejto časti hry.
 16. Guľa, ktorá je po zastavení náhodou premiestnená je navrátená späť. Pre zamedzenie dohadov je lepšie gule po dopade označiť (ich polohu napr. ryhou do piesku), inak konečné rozhodnutie je na rozhodcovi.
 17. Ak hráč zahrá cudzou guľou, je táto platná, ale musí býť nahradená guľou vlastnou. Pri recidíve je priebeh tejto hry anulovaný.
 18. Je povolené z dôvodu merania dočasne odstrániť gule, ale len po ich predchádzajúcom označení.
 19. Premeriavať môže len družstvo ktoré je v hre na rade. Rozhodca môže kedykoľvek.
 20. Po ukončení hodov (hry) sú všetky gule, ktoré sú odstránené pred sčítáním neplatné, pokiaľ neboli označené.
 21. Pokiaľ dve gule, každá patriaca inému družstvu, sú rovnako ďaleko od košónu, nastávajú tri možnosti:
  • ak žiadne družstvo už nemá gule, hra sa anuluje, ak má guľu len jedno družstvo pokračuje v hre a ak majú gule obe družstvá, hádže striedavo každé jedenkrát až do rozhodnutia. Ak sa ani tak nerozhodne, hra sa anuluje.
 22. Družstvo je povinné začať hru do 5-tich minút od vyhlásenia začiatku zápasu. Ak nie je kompletné, je povinné začať aj bez chýbajúceho člena, aj bez toho aby malo k dispozícii jeho gule. Ak sa hráč dostaví neskôr môže zasiahnuť až do ďalšej hry.
 23. Výmena hráčov v priebehu hry nie je možná.
 24. Hráči i diváci sa vyzývajú k správaniu, ktoré je v medziach pravidiel fair - play. Pri incidentoch hráčov im hrozia nemalé postihy...

Zľava 3% pre registrovaných zákazníkov. Ceny tovaru sa automaticky prepočítajú po prihlásení k Vášmu účtu.

Novinky

27.10.2015 - 20% sleva na sítě Jobek s časopisem Maminka

Milujeme lenošení, kvalitní sítě z biobavlny i výhodné nákupy, proto jsme pro Vás připravili 20% slevu na veškeré houpací sítě značky Jobek! Kód pro uplatnění slevy naleznete v časopisu Maminka. Akce platí pouze pro náš e-shop, a to od 27.10 do konce roku.

Anketa

Prihlásenie užívateľa

Nová registráciaZabudnuté heslo
Nákupný košík

Počet položiek 0

Celkom 0 EUR

napíšte nám prevádzkovateľ

Navštívte naše ďalšie internetové obchody: